W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół EKOLA realizowany jest Międzyprzedmiotowy Projekt Edukacyjny KROPLA AZJI, będący autorską inicjatywą Fundacji Oświatowej EKOLA oraz dyrekcji i nauczycieli ZS EKOLA. Projekt ten stanowi kontynuację działań podejmowanych w ramach akcji KROPLA AFRYKI realizowanej w latach 2012-2014. Honorowy patronat nad projektem objęli Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pan Marek Michalak oraz Prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o Azji – jej grogrficznej i kulturowej różnorodności oraz dotykających ją problemach (m.in. bieda, nierówności społeczne, dyskryminacja, wojny), przybliżenie kultury i tradycji krajów azjatyckich, propagowanie wśród młodych ludzi idei tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka i jego odmienności, bez względu na pochodzenie i kolor skóry.

Fundacja Oświatowa EKOLA jest ponadto organizatorem publicznej zbiórki funduszy przeznaczonych na wsparcie działań Centrum Przyjaźni Dziecięcej im. Ireny Sendlerowej Kawalera Orderu Uśmiechu w Aleppo.

 

Kształcenie postaw i pobudzanie działań filantropijnych wśród uczestników projektu poprzez poszerzenie wiedzy o Azji. Propagowanie idei tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka i jego odmienności, bez względu na pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry.  Zorganizowanie pomocy finansowej dla dzieci dotkniętych wojną w Aleppo. 

 

CEL ogólny 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Uczniowie:  

 

 • zdobywają wiedzę o Azji, jej różnorodności i problemach; 
 • uczestniczą w działaniach charytatywnych, niosąc pomoc swoim rówieśnikom dotkniętym klęską wojny;
 • poznają związki między działalnością człowieka a stanem środowiska naturalnego;
 • wykorzystują zdobytą wiedzę do racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz kształtowania postawy obywatelskiej; 
 • uczestniczą w konkursach polonistycznych, plastycznych, przyrodniczych rozwijając wyobraźnię i kształcąc umiejętności z zakresu literatury, plastyki, przyrody i geografii; 
 • rozwijają świadomą inspirację innymi kulturami;
 • kształcą umiejętność skutecznego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, pracy w grupie i dzielenia się swoją wiedzą. 

 

 

Realizacja projektu obejmuje 4 fazy:

 1. Wprowadzenie w tematykę projektu.
 2. Zbieranie informacji, realizacja poszczególnych działań projektowych. 
 3. Zakończenie pracy – finał projektu w maju 2020 roku.
 4. Ocena projektu.

Uczniowie pracują indywidualnie, w grupach i zespołach klasowych realizując poszczególne zadania projektowe (akcje charytatywne, prace pisemne, plastyczne, prezentacje, zdjęcia, pokazy, debaty, uczestniczą w spotkaniach itp.) Projekt ma charakter interdyscyplinarny – integruje wiedzę i umiejętności z historii, języka polskiego, plastyki, języka angielskiego, geografii, informatyki. Zadania realizowane są zarówno podczas lekcji, jak i w ramach zajęć i zadań dodatkowych.

realizacja 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 • przygotowanie logo akcji
 • wstępne działania projektowe
 • oficjalne rozpoczęcie projektu, inauguracyjne spotkanie z Dagmarą Kowalczyk - redaktor TVN i TVN Turbo, uczestniczką malezyjskiego rajdu samochodowego dla kobiet (31 października 2018)
 • lekcja „Odwiedziny w Kraju Kwitnącej Wiśni” prowadzona przez podróżniczkę panią Małgorzatę Ludwik

 

LISTOPAD

 • Dzień Życzliwości – akcja „Żurawie Sadako Sasaki” (22 listopada 2018)
 • spotkanie z podróżnikiem, japonistą i teologiem Dawidem Tomalakiem z Polskiego Centrum Kultury Azjatyckiej (23 listopada 2018)
 • spotkanie pilotażowe z przedstawicielami Stowarzyszenia Weteranów Polskiego Kontyngentu Wojskowego Tymczasowej Administracji ONZ w Kambodży „Zabujani w Kambodży”
 • spotkania na skypie z uczniami z Tajlandii i Malezji w ramach lekcji j. angielskiego

 

GRUDZIEŃ

 • 10.12.12 – Światowy Dzień Praw Człowieka w EKOLI pod hasłem: „Prawa Człowieka w Azji”.
 • Wysłanie pocztówek świąteczno-noworocznych do uczniów z Tajlandii i Malezji, z którymi wcześniej uczniowie prowadzili rozmowy przez internet. 

 

STYCZEŃ

 • Przygotowanie regulaminów konkursów międzyszkolnych organizowanych przez ZS EKOLA:
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny KROPLA AZJI dla uczniów szkół podstawowych.
 • Międzyszkolny Konkurs Literacki KROPLA AZJI na krótką formę literacką inspirowaną kulturą Azji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum
 • Międzyszkolny Konkurs Geograficzno-Przyrodniczy KROPLA AZJI dla szkół podstawowych
 • Spotkania z uczniami z Azji uczącymi się w IB: azjatycki Nowy Rok

 

LUTY

 • Ogłoszenie konkursów międzyszkolnych
 • Uruchomienie strony internetowej projektu
 • Przygotowanie lalek azjatyckich w ramach akcji UNICEF
 • 11.02.19 - Drugie spotkanie z Dawidem Tomalakiem
 • Lekcje kaligrafii w Muzeum Pana Tadeusza

 

MARZEC

 • 1 marca – spotkanie z Olgą Ślepowrońską psycholog, autorką projektu „CzujCzuj”
 • 4 marca 2019 - azjatyckie „Śniadanie daje moc”
 • 8 marca 2019 – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Weteranów Polskiego Kontyngentu Wojskowego Tymczasowej Administracji ONZ w Kambodży „Zabujani w Kambodży”
 • 16 marca 2019 – Dzień Otwarty w EKOLI: prezentacja dotychczasowych działań w ramach projektu KROPLA AZJI
 • Wojna przeczy prawom dzieci – działania poświęcone zapoznaniu uczniów z sytuacją dzieci w Syrii oraz działalnością Centrum Przyjaźni Dziecięcej im. Ireny Sendlerowej Kawalera Orderu Uśmiechu w Aleppo.

 

KWIECIEŃ

 • Obchody Światowego Dnia Ziemi w EKOLI: malowanie na kamieniach.
 • Tydzień Książki i Praw Autorskich w EKOLI pod hasłem „Literacki i filmowy portret Azji”
 • Udział uczniów w konkursie „Z kaligrafią na co dzień”
 • Spotkanie z zaproszonym gościem
 • Azjatyckie warsztaty dla dzieci młodszych  
 • Drugie spotkanie z p. Małgorzatą Ludwik
 • Lekcja w ZOO: Ginące gatunki Azji

 

MAJ

 • „Tu byłem” – opowieści uczniów EKOLI podróżujących po Azji
 • Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
 • Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
 • Rozstrzygnięcie Konkursu Geograficzno-Przyrodniczego
 • Przygotowanie specjalnego biuletynu poświęconego działaniom projektowym.
 •  

CZERWIEC

 • 13 czerwca 2019 – Happening uczniów EKOLI w Rynku

 

aaaaa

LAUREACI KONKURSÓW

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „AZJATYCKIE SMOKI”
w ramach projektu KROPLA AZJI

Komisja Konkursowa w składzie: 
Katarzyna Hamerska-Cieślak – przewodnicząca jury
Agata Polańska – koordynator akcji KROPLA AZJI
Agnieszka Nowaczyk 
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: 

Kategoria: Szkoła Podstawowa klasy 4-6
I miejsce: Adam Fiszer, klasa 6, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, za pracę: Azjatycki smok
II miejsce: Katarzyna Cygan, klasa 6, Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu, za pracę: Smok 
Wyróżnienia:
Lena Polańska, klasa 4, Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu, za pracę: Smok z Azji
Eryk Bosetti, klasa 4, Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu, za pracę: Szkic smoka azjatyckiego

Kategoria: Szkoła Podstawowa klasy 7-8 i 3 Gimnazjum
I miejsce: Zuzanna Szkliniarz, klasa 3 gim., Szkoła Podstawowa i Liceum „Aslan” w Głogowie, za pracę: Smok nad nocnym niebem
II miejsce: Mikołaj Miąsik, klasa 7, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa im. I. Paderewskiego w Lublinie, za pracę: Smok
Wyróżnienia:
Oliwia Żędzianowska, klasa 8, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, za pracę: Wiosenny smok
Maja Własiuk, klasa 8, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa im. I. Paderewskiego w Lublinie, za pracę: Smok

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI „KROPLA AZJI”
na krótką formę literacką, inspirowaną Azją.

Komisja Konkursowa w składzie: 
Ewa Trzcińska-Kalinowska – przewodnicząca jury
Agata Polańska – koordynator akcji KROPLA AZJI
Anna Lemke-Sławińska
Piotr Skowronek 
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: 

Kategoria: Szkoła Podstawowa klasy 4-6
I miejsce: Jan Olejnik, klasa 4, Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu, za pracę: Skarb Suryavarmana

II miejsce: Nikola Aftyka, klasa 6, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku, za pracę: Dom w chmurach
Wyróżnienia:
Ida Dobiejewska, klasa 4, Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu, za pracę: Pomoc wojowniczki Bonsai
Sara Gusin, klasa 4, Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu, za pracę: Serce Azji

Kategoria: Szkoła Podstawowa klasy 7-8 i 3 Gimnazjum
I miejsce: Hubert Szafrański, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu, za pracę: Wieś na wzgórzu
II miejsce: Mikołaj Niżyński, klasa 7, Szkoła Podstawowa EKOLA we Wrocławiu, za pracę: Bijin- Piękne
Wyróżnienie:
Kinga Piech, klasa 3 gim,. Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu, za pracę: Łza odrodzenia

Gratulujemy laureatom konkursów!

 

WAŻNA INFORMACJA

W związku z nadzwyczajną sytuacją w edukacji, organizatorzy projektu podjęli decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania prac do Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „AZJATYCKIE SMOKI” oraz Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „KROPLA AZJI” oraz Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego „NATURALNIE O JAPONII” do 20 maja 2019 roku.

Wyniki konkursów opublikowane zostaną na stronie internetowej www.kropla-azji.pl 1 czerwca 2019.

Wręczenie nagród laureatom konkursów oraz konkurs przyrodniczy odbędą się 10 czerwca o godzinie 10:00 w Zespole Szkół EKOLA. 

Ponadto, w związku z wydłużeniem terminu realizacji całego projektu, podjęto decyzję o zmianie terminu finału, który odbędzie się w maju 2020 roku.
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "AZJATYCKIE SMOKI"

Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym AZJATYCKIE SMOKI w ramach projektu KROPLA AZJI. Patronat nad akcją sprawują Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pan Marek Michalak oraz Prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do bliższego poznania kontynentu azjatyckiego – poznanie architektury, krajobrazu, charakterystycznych budowli i zabytków, zainteresowanie uczniów kulturą azjatycką i uwrażliwienie na różnorodność różnych kultur.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej wizerunkami azjatyckich smoków, symbolizujących dobroć, siłę, dostatek i odwagę.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie: do 15 kwietnia 2019 r.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz wszystkich klas szkół licealnych.

REGULAMIN KONKURSU

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI "KROPLA AZJI"

Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literackim KROPLA AZJI na krótką formę literacką, inspirowaną Azją. Patronat nad akcją KROPLA AZJI sprawują Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pan Marek Michalak oraz Prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk.

Przedmiotem konkursu jest napisanie tekstu literackiego tematycznie związanego z Azją:
- na poziomie klas 4-6 – opowiadania lub baśni
- na poziomie 7-8 SP, Gim, LO – opowiadania lub wiersza.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie: do 15 kwietnia 2019 r.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, 3 klas gimnazjalnych oraz wszystkich klas szkół licealnych.

REGULAMIN KONKURSU

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY "NATURALNIE O JAPONII"

Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym NATURALNIE O JAPONII w ramach projektu KROPLA AZJI. Patronat nad akcją sprawują Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pan Marek Michalak oraz Prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 6-8.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie: do 30 kwietnia 2019 r.

Konkurs składa się z jednego etapu – międzyszkolnego, który odbędzie się w ZS EKOLA we Wrocławiu, przy ul. T. Zielińskiego 56, w dniu 28 maja 2019 r. o godzinie 10:00.

Do wszystkich szkół, które wyślą zgłoszenie, zostanie przesłany zestaw pytań, które szkoła może wykorzystać w trakcie eliminacji szkolnych. Do etapu międzyszkolnego przechodzi trzech uczniów, którzy będą od tej pory grupowo reprezentować swoją szkołę. W etapie międzyszkolnym uczniowie odpowiadają pisemnie i ustnie na zestaw pytań przygotowanych przez organizatorów.

REGULAMIN KONKURSU